PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

1. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą ar paštomato adresą.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos El. Parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Pristatymo laiką Klientas suderina su įgaliota kurjerių tarnybą.

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

Jeigu El. Parduotuvėje įsigyta prekė neatitinka Jūsų lūkesčių arba Jūs tiesiog apsigalvojote, Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir netikusią prekę grąžinti arba ją pakeisti.

1) Grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę galite pasinaudoti tik jei prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda, ji nebuvo naudojama, nepažeista prekės pakuotė, jos apsauga;

2) Grąžinti ar pakeisti kokybišką prekę negalioja kitoms prekėms, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti prekę, susisiekite su Pardavėju vienu iš nurodytų būdų: parašykite mums privačią žinutę Facebook arba Instagram arba informuokite mus el. paštu info@vaistas.lt

Grąžinamas ar norimas pakeisti prekes siųsti registruotu paštu, nurodytu adresu:

UAB „Litfas" Raudonvario pl. 101, LT-47184, Kaunas, Lietuva, Tel. 837 430091. Prie nurodyto adreso užrašykite užsakymo numerį.

Gavę grąžintas prekes, mes jas patikrinsime ir, jei grąžintos prekės atitinka Taisyklėse nurodytas grąžinimo sąlygas, mes grąžinsime Jums pinigus arba, Jums pasirinkus prekių keitimą, pristatysime Jums naujas prekes.

Jeigu grąžintos prekės neatitinka Taisyklėse nurodytų sąlygų, Pardavėjas turi teisę: nepriimti prekių grąžinimo ir jas grąžinti Jums atgal.

Jeigu prekė negali būti pakeista, mes grąžiname Jums pinigus. Jeigu naujos prekės kaina yra mažesnė, nei sumokėtoji už keičiamą prekę, mes grąžiname Jums kainų skirtumą.

Pinigai už grąžintas kokybiškas ar nekokybiškas prekes, o taip pat keičiamų prekių skirtumas Jums grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po prekių gavimo pas Pardavėją dienos.

Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos tenka Jums ir Pardavėjas jų nekompensuoja.

Pinigai grąžinami pavedimu į Jūsų sąskaitą, iš kurios atliktas apmokėjimas už prekes. Jeigu mokėjimą atlikote ne pavedimu ar mokėjimo kortele, pinigus grąžinsime į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

Pardavėjas pagal įstatymą garantuoja El. Parduotuvėje parduodamų prekių kokybę.

Garantija negalioja, jeigu prekė sugadinama paties Pirkėjo (netinkamai naudojant, netinkamai prižiūrint, pažeidus laikymo ar naudojimo sąlygas).

Kreipimąsi dėl išaiškėjusių prekės kokybės trūkumų turite pateikti šiais terminais: dėl prekių, kurioms yra nustatytas tinkamumo naudoti terminas (nurodomas ant prekės arba jos pakuotės) – ne vėliau kaip iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Kreipimąsi pateikite Pardavėjui el. paštu info@vaistas.lt

Jūsų kreipimąsi mes išnagrinėsime ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir su Jumis susisieksime. Mes pasiliekame teisę paprašyti pateikti prekę mums, kad galėtume išsamiai įvertinti trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo priežastis.

Jeigu prekės kokybės trūkumas pasitvirtins, mes prekę pataisysime, pakeisime, sumažinsime kainą arba grąžinsime Jums pinigus, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto teisių gynimo būdo ir laikydamiesi galiojančių įstatymų.